JURIDISKIE PAKALPOJUMI

DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

Pirkuma-pārdevuma līgumi, dāvinājumi, ķīlas, galvojumi.

KOMERCTIESĪBAS

Uzņēmumu dibināšana, reorganizācija, likvidēšana, lēmumu pieņemšana u.c.

NODOKĻU JAUTĀJUMI

Ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis u.c.

BĒRNU un VECĀKU ATTIECĪBAS

Uzturlīdzekļi, saskarsmes tiesības ar bērnu, bāriņtiesas, visu veidu vardarbība u.c.

MANTOJUMA TIESĪBAS

Mantojuma pieņemšana, testamenti, mantinieku strīdi, uztura līgumi u.c.

DZĪVOKĻU KOOPERATĪVI un APSAIMNIEKOŠANA

Attiecības ar kooperatīvu, mājas uzturēšana, namu pārvalde u.c.

DARBA TIESĪBAS

Darba strīdi, līgums, darba samaksa, atvaļinājumi u.c.

VISU VEIDU SOCIĀLIE PABALSTI

Pensija, pabalsts dzīvokļa maksājumiem, invaliditāte u.c.

AIZDEVUMA TIESISKĀS ATTIECĪBAS

Bankas, ātrie kredīti, procentu maksājumi, parādu piedziņa.

LAULĀTO ATTIECĪBAS un STRĪDI

Mantas dalīšana, vardarbība, uzturlīdzekļi, kopdzīve u.c.

ĪRES TIESĪBAS

Dzīvokļa īre, deklarēšanās, maksājumi, izlikšana no dzīvokļa u.c.

CITI JURIDISKI JAUTĀJUMI


PĀRSTĀVĪBA TIESĀ un CITĀS INSTITŪCIJĀS