JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS UN PAKALPOJUMI

Juriskonsults Konstantīns Rezņikovs

KĀDĒĻ IZVĒLĒTIES "CONSILIA"?

  1. SIA "Consilia" ir vairāk kā 10 gadu, bet tās valdes loceklim - vairāk kā 20 gadu darba pieredze juridiskajā profesijā.
  2. Spēja iedziļināties lietas būtībā, redzēt risināmā jautājuma saikni ar citām jomām, iekšēja nepieciešamība izdarīt darbu pēc labākās sirdsapziņas un iespējām.
  3. Individuāla pieeja pakalpojumu sniegšanā gan privātpersonām, gan dažādiem vietējiem un ārvalstu uzņēmumiem latviešu, krievu, angļu un vācu valodās.

POPULĀRĀKIE PAKALPOJUMI

DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

Pirkuma-pārdevuma līgumi, dāvinājumi, ķīlas, galvojumi u.c.

DZĪVOKĻU KOOPERATĪVI un APSAIMNIEKOŠANA

Attiecības ar kooperatīvu, mājas uzturēšana, namu pārvalde u.c.

NODOKĻU JAUTĀJUMI

Ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis u.c.

MANTOJUMA TIESĪBAS

Mantojuma pieņemšana, testamenti, mantinieku strīdi, uztura līgumi u.c.

BĒRNU un VECĀKU ATTIECĪBAS

Uzturlīdzekļi, saskarsmes tiesības ar bērnu, bāriņtiesas, visu veidu vardarbība u.c.

PĀRSTĀVĪBA TIESĀ un CITĀS INSTITŪCIJĀS


SAZINIES AR MUMS: